Herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard

Wanneer een organisatie niet optimaal presteert, betekent dat niet per definitie dat de onderdelen binnen het bedrijf niet goed functioneren. Het is zeker mogelijk dat er afdelingen zijn, of werkzaamheden die verricht worden, die niet bijdragen aan het succes van de onderneming. Toch blijkt het vaak een kwestie van een structuur binnen de organisatie die niet klopt. Dat is vaak het gevolg van uitbreiding binnen de organisatie, waardoor processen langs elkaar heen gaan lopen. In dat geval kan herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard de oplossing bieden. Samen met de lokale OAMKB bedrijfsadviseur Allard van Schoneveld wordt het bedrijf van boven tot onder doorgelicht, knelpunten worden blootgelegd, en er wordt een plan gemaakt om de organisatie te herstructureren. Bij dit proces kun je van A tot Z vertrouwen op een vast contactpersoon die jouw bedrijf door en door kent. Herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard zal doorgaans ingrijpend zijn, het biedt wel fantastische mogelijkheden om de onderneming naar een hoger prestatieniveau te brengen.

Verken alle mogelijkheden voor een herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard, neem contact op met de lokale OAMKB bedrijfsadviseur.

Drie vormen van Herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard

Bij herstructurering kunnen er verschillende gebieden aangepakt worden, die soms in combinatie het meest effectief zijn. Om het proces van herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard op deze pagina inzichtelijk te maken zullen we drie methoden wat nader toelichten.

  1. Activa

Het is mogelijk om de activa over te hevelen van één vennootschap naar een ander vennootschap. Hierbij kan een bestaande vennootschap worden gebruikt, het is ook mogelijk om een ‘special purpose vehicle’ op te richten. Dit is een vennootschap die speciaal in het leven wordt geroepen om de activabestanddelen te verplaatsen. Het is bij deze methode mogelijk dat de werknemers ook zullen verhuizen.

  1. Personeel

Meer werknemers betekent niet altijd een hogere productiviteit. Door de posities binnen de organisatie te herstructureren kun je de uren die het personeel besteed zo goed mogelijk invulling geven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bedrijfsgroei de inhoud van een aantal posities dermate heeft veranderd dat er wijzigingen moeten plaatsvinden. Ook externe veranderingen op het gebied van technologie of de marktvraag kunnen een rol spelen. Allard van Schoneveld kan bij herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard de personeelsadministratie doorlichten, en bepalen waar voordeel behaald kan worden. Denk aan overplaatsingen, herindeling van functies of interne sollicitaties.

  1. Sterfhuis

Soms is verwijderen een betere oplossing dan repareren. De sterfhuisconstructie wordt vaak toegepast om niet goed functionerende onderdelen binnen de organisatie te verwijderen. Dit is geen eenvoudige opgave, er moet met veel belangen rekening worden gehouden. Door onderdelen die niet goed presteren los te koppelen van het ‘gezonde’ deel, kun je het probleem laten afsterven. Daarbij dien je rekening te houden met alle belanghebbenden, waaronder uiteraard ook de werknemers.

Het spreekt voor zich dat bij een herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard het van groot belang is om iedere handeling doordacht uit te voeren, met het oog op de toekomst van de organisatie. Daarbij komen ook juridische aspecten aan de orde. Je kunt terecht bij het lokale OAMKB administratiekantoor voor begeleiding en advies gedurende het volledige traject.

Een herstructurering in Gouda - Krimpenerwaard kan nieuwe perspectieven scheppen voor het bedrijf. Informeer bij Allard van Schoneveld naar de mogelijkheden.